HEADER
Inloggen
  

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking"

De Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" BA is een coöperatie, opgericht op 16 oktober 1908.

"Samenwerking" biedt huisvesting aan belangstellenden die niet behoren tot de doelgroep van woningcorporaties. Vanaf het begin heeft "Samenwerking" zich gericht op het realiseren van woonruimte in Amsterdam-Zuid. Het volledige, monumentale bezit concentreert zich rondom de Harmoniehof, met enkele complexen op enige (loop)afstand.

De leden zijn, als aandeelhouders in de coöperatieve vereniging, gezamenlijk de beheerders van het vastgoed. De rechtspersoon Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" B.A. is de eigenaar en is een particuliere verhuurder.
 

Handelsregisternummer KvK 33005273
Vestigingsnummer KvK 0000144112500
BTW nummer 0016.65.431.B.01
   
ABN AMRO Bank NL72 ABNA 0598 5572 61
ING Bank NL02 INGB 0004 9739 50

 


 

 

Actueel

Aankondiging nieuwe website
Het afgelopen half jaar is samen met websitebouwer Frontis en met input van een deskundig lid gewerkt aan een nieuwe website voor Samenwerking. De nieuwe website heeft een kleuriger, hedendaags uiterlijk en is voorzien van moderne technologie, zo is ...

Lees verder
"Samenwerking" onderzoekt kwaliteit van dienstverlening
Het is voor ons belangrijk dat onze huurders tevreden zijn. We willen u graag een goede dienstverlening bieden. In hoeverre slagen wij hierin? Dat horen we graag van u! Daarom laten we vanaf medio oktober 2017 onderzoek uitvoeren. U kunt daarvoor per...

Lees verder
Waarschuwing aan onze huurders
Sommige huurders hebben een kaart per post ontvangen waarmee de firma Bonarius Service zijn komst aankondigd voor een onderhoudsbeurt aan uw verwarmingstoestel. Dit klopt niet want Samenwerking werkt niet met de firma Bonarius maar met...

Lees verder
Uitslag verkiezingen 2017
De volgende leden zijn gekozen: Bestuur mevrouw P.J.S.M. Boomsma Ledenraad mevrouw S. Oudmaijer de heer L.N.P.J. Delfgaauw de heer J. Bettelheim mevrouw W.J. Cornelisse de heer A.J. Bos  

Lees verder
Eeuwigdurende erfpacht voor Samenwerking?
De gemeenteraad heeft op 28 juni jl. ingestemd met het voorstel van het College van B&W voor eeuwigdurende erfpacht. Wat dat voorstel globaal inhoudt en wat de consequenties kunnen zijn voor Samenwerking heeft directeur Evert Bartlema uiteengezet...

Lees verder
Onderhuur en overlast
Omdat we in toenemende mate signalen ontvangen dat door ons verhuurde woningen niet worden bewoond door de eigenlijke huurder, hebben we één van onze medewerkers aangesteld als contactpersoon voor dit soort zake...

Lees verder