HEADER
Inloggen
  

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking"

De Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" BA is een coöperatie, opgericht op 16 oktober 1908.

"Samenwerking" biedt huisvesting aan belangstellenden die niet behoren tot de doelgroep van woningcorporaties. Vanaf het begin heeft "Samenwerking" zich gericht op het realiseren van woonruimte in Amsterdam-Zuid. Het volledige, monumentale bezit concentreert zich rondom de Harmoniehof, met enkele complexen op enige (loop)afstand.

De leden zijn, als aandeelhouders in de coöperatieve vereniging, gezamenlijk de beheerders van het vastgoed. De rechtspersoon Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" B.A. is de eigenaar en is een particuliere verhuurder.
 

Handelsregisternummer KvK 33005273
Vestigingsnummer KvK 0000144112500
BTW nummer 0016.65.431.B.01
   
ABN AMRO Bank NL72 ABNA 0598 5572 61
ING Bank NL02 INGB 0004 9739 50

 


 

 

Actueel

Column in Volkskrant over huisvesten statushouders
In de Volkskrant van woensdag 25 oktober, staat een column van Margriet Oostveen met als titel: 'Hun Syriërs' over het door Samenwerking huisvesten van een drietal statushoudersgezinnen. Om de column te lezen klik op onderstaande link: ...

Lees verder
Bomen- en tuinenbeleid vastgesteld
Ledenraad en bestuur hebben afgelopen maand een “tuinen- en bomenbeleid” vastgesteld. De meeste aspecten zijn niet nieuw en maken al onderdeel uit van de huidige manier van werken. Nieuw is wel dat diverse aspecten nu meer samenhangend zi...

Lees verder
Wijziging in lidmaatschap ledenraad
In verband met de combinatie van werk en vrijwilligerswerk, heeft de heer Martin van den Akker, na rijp beraad, besloten om zijn (her)verkiezing tot lid van de ledenraad niet te aanvaarden. Consequentie daarvan is dat, volgens lid 1...

Lees verder
Ledenraad besluit: niet binnen 5 jaar intern verhuizen en geen maand huurvrijstelling meer.
Ledenraad besluit: niet binnen 5 jaar intern verhuizen De ledenraad heeft op 8 september jl. besloten om verhuizingen binnen de coöperatie binnen een termijn van vijf jaar niet langer toe te staan, tenzij met toestemming van het bestuur. Arti...

Lees verder
uitslag verkiezingen 2016
Op vrijdag 9 september om 15:00 uur zijn de stemmen geteld. Het tellen van de stemmen duurde tot 19:30 uur. Het stembureau bestond uit de heren Mommers (voorzitter); Tonkens (lid) en De Geus (lid). Het stembureau is mevrouw Glas, mevrouw Mansfeld, me...

Lees verder
Waternet rekent af bij de bron
In het najaar van 2016 rekent Amsterdam af bij de bron! Dat is wel zo helder, net als het water uit de kraan. Waternet is verantwoordelijk voor het maken en leveren van drinkwater in heel Amsterdam. Het is duidelijker als alle Amste...

Lees verder
Onderhuur en overlast
Omdat we in toenemende mate signalen ontvangen dat door ons verhuurde woningen niet worden bewoond door de eigenlijke huurder, hebben we één van onze medewerkers aangesteld als contactpersoon voor dit soort zake...

Lees verder