HEADER
Inloggen
  

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking"

De Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" BA is een coöperatie, opgericht op 16 oktober 1908.

"Samenwerking" biedt huisvesting aan belangstellenden die niet behoren tot de doelgroep van woningcorporaties. Vanaf het begin heeft "Samenwerking" zich gericht op het realiseren van woonruimte in Amsterdam-Zuid. Het volledige, monumentale bezit concentreert zich rondom de Harmoniehof, met enkele complexen op enige (loop)afstand.

De leden zijn, als aandeelhouders in de coöperatieve vereniging, gezamenlijk de beheerders van het vastgoed. De rechtspersoon Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" B.A. is de eigenaar en is een particuliere verhuurder.
 

Handelsregisternummer KvK 33005273
Vestigingsnummer KvK 0000144112500
BTW nummer 0016.65.431.B.01
   
ABN AMRO Bank NL72 ABNA 0598 5572 61
ING Bank NL02 INGB 0004 9739 50

 


 

 

Actueel

Nieuwe voorzitter per 13 maart 2017
Het bestuur heeft in zijn vergadering van afgelopen vrijdag 10 maart besloten de heer B.D. Meijer met ingang van 13 maart 2017 te benoemen tot voorzitter. Hij neemt per die datum de hamer over van de heer L.N.P.J. Delfgaauw. De heer Delfgaauw blijft ...

Lees verder
Aanmelding voor Waternet
Waternet is verantwoordelijk voor het maken en leveren van drinkwater in heel Amsterdam. Ruim 440 van onze huurders in woningen zonder watermeter zijn of worden door Waternet aangeschreven om zich voor 1 april 2017 direct bij Waternet aan te melden&n...

Lees verder
Brief over het vegen van de schoorsteen
Op 20 februari hebben de huurders van “Samenwerking” een brief ontvangen van IJmond Content met als onderwerp: ‘schoorsteenvegen’. Deze brief is zonder medeweten van ons aan u verstuurd. In de brief wordt vermeld dat het al...

Lees verder
Onderhuur en overlast
Omdat we in toenemende mate signalen ontvangen dat door ons verhuurde woningen niet worden bewoond door de eigenlijke huurder, hebben we één van onze medewerkers aangesteld als contactpersoon voor dit soort zake...

Lees verder
Spreekuur directeur van woensdag 22 maart 2017 komt te vervallen.
Het spreekuur met de directeur van woensdag 22 maart 2017 komt te vervallen.

Lees verder