HEADER
Inloggen
  

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking"

De Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" BA is een coöperatie, opgericht op 16 oktober 1908.

"Samenwerking" biedt huisvesting aan belangstellenden die niet behoren tot de doelgroep van woningcorporaties. Vanaf het begin heeft "Samenwerking" zich gericht op het realiseren van woonruimte in Amsterdam-Zuid. Het volledige, monumentale bezit concentreert zich rondom de Harmoniehof, met enkele complexen op enige (loop)afstand.

De leden zijn, als aandeelhouders in de coöperatieve vereniging, gezamenlijk de beheerders van het vastgoed. De rechtspersoon Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking" B.A. is de eigenaar en is een particuliere verhuurder.
 

Handelsregisternummer KvK 33005273
Vestigingsnummer KvK 0000144112500
BTW nummer 0016.65.431.B.01
   
ABN AMRO Bank NL72 ABNA 0598 5572 61
ING Bank NL02 INGB 0004 9739 50

 


 

 

Actueel

Wijziging in lidmaatschap ledenraad
In verband met de combinatie van werk en vrijwilligerswerk, heeft de heer Martin van den Akker, na rijp beraad, besloten om zijn (her)verkiezing tot lid van de ledenraad niet te aanvaarden. Consequentie daarvan is dat, volgens lid 1...

Lees verder
Ledenraad besluit: niet binnen 5 jaar intern verhuizen en geen maand huurvrijstelling meer.
Ledenraad besluit: niet binnen 5 jaar intern verhuizen De ledenraad heeft op 8 september jl. besloten om verhuizingen binnen de coöperatie binnen een termijn van vijf jaar niet langer toe te staan, tenzij met toestemming van het bestuur. Arti...

Lees verder
uitslag verkiezingen 2016
Op vrijdag 9 september om 15:00 uur zijn de stemmen geteld. Het tellen van de stemmen duurde tot 19:30 uur. Het stembureau bestond uit de heren Mommers (voorzitter); Tonkens (lid) en De Geus (lid). Het stembureau is mevrouw Glas, mevrouw Mansfeld, me...

Lees verder
Installatie zonnepanelen “Rode blok” afgerond
Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van het plan om op de daken van drie complexen van ‘Samenwerking’ een kleine 1000 zonnepanelen te installeren. De installatie van de panelen op het eerste complex (complex 8, het ‘Rode ...

Lees verder
Waternet rekent af bij de bron
Vanaf oktober 2016 rekent Amsterdam af bij de bron! Dat is wel zo helder, net als het water uit de kraan. Waternet is verantwoordelijk voor het maken en leveren van drinkwater in heel Amsterdam. Het is duidelijker als alle Amsterdammers ...

Lees verder
Beleidsplan "Samenwerking" 2016-2020
De ledenraad van "Samenwerking" heeft op 22 juni jl. het beleidsplan 2016-2020 vastgesteld. Daarmee komt een eind aan een lang voorbereidingstraject, maar wordt een begin gemaakt met een groot aantal genoemde acties. Diverse onderdelen word...

Lees verder
Dividenduitkering
Rond 21 juni 2016 hebben onze leden wederom de dividenduitkering op hun bankrekening ontvangen (zonder nadere omschrijving). Vorig jaar is er geen dividend uitgekeerd. Het dividendpercentage is dit jaar 3,85%.

Lees verder
Aanpassing Voorrangsregeling
Per 1 mei jl. is een aangepaste Voorrangsregeling van kracht. De ledenraad heeft die in haar vergadering van 21  april jl. vastgesteld. De belangrijkste aanpassing is dat voortaan wordt toegestaan om het aantal met voorrang toe te wijzen woni...

Lees verder
Waarschuwing
Op verzoek van de wijkagent, willen wij u waarschuwen voor oplichters die actief zijn in onze buurt. Deze personen doen zich voor als Syrische vluchtelingen en vragen om geld nadat ze een foto hebben laten zien van hun zogenaamde kinderen. Mocht u de...

Lees verder
Onderhuur en overlast
Omdat we in toenemende mate signalen ontvangen dat door ons verhuurde woningen niet worden bewoond door de eigenlijke huurder, hebben we één van onze medewerkers aangesteld als contactpersoon voor dit soort zake...

Lees verder
Gevels en heftige regenval
De alweer zo’n 90 jaar oude gevels van de woningen van Samenwerking zijn zogenaamde steens bouwmuren, d.w.z. muren zonder spouw (tussenruimte). Dat levert overlast (lekkages) op bij heftige regens, vooral in combinatie met een zuidwesten wind. ...

Lees verder
Cookiewet
In het kader van de cookiewetgeving voldoet Samenwerking aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot dit onderwerp.

Lees verder