gevel

Na de oorlog

Een naoorlogse periode van beheer brak aan. In deze periode verdween het restaurant in "Het Nieuwe Huis". Eind jaren zestig is "Samenwerking" begonnen met het inwendig verbeteren van woningen om die aan te passen aan de eisen des tijds. De installaties werden vernieuwd en uitgebreid, een c.v.-installatie hoorde thuis in zo'n verbeterplan, evenals het aanbrengen, opknappen of verbeteren van de badruimte, de keuken en het toilet.
Halverwege de jaren tachtig werd begonnen met de renovatieprojecten, waarbij het casco aan de beurt kwam via een projectmatige aanpak. Uiteindelijk is het gehele bezit, met uitzondering van de later verworven voormalige Beatrixschool, aan de buitenkant opgeknapt. Met het afronden van de renovatieprojecten is voor "Samenwerking" een nieuwe periode van beheer aangebroken.

Initiatieven voor uitbreiding van het bezit hebben tot op heden geleid tot het verwerven van de genoemde voormalige Beatrixschool. En in 2008 de aanschaf van 24 appartementen aan de Beethovenstraat.