gevel

Voor de Oorlog

Er volgde een vooroorlogse periode van beheer waarop de gemeente haar stempel drukte, door middel van financiële bijdragen en erfpachtafspraken. Een huurverlaging werd, zeer tegen de zin van “Samenwerking”, door de gemeente doorgedrukt. Wel bleek deze maatregel een gunstig effect te hebben op de leegstand uit het begin van de jaren dertig.

In deze jaren dertig twijfelde “Samenwerking” er dan ook aan of er verder gegaan moest worden met het maken van plannen en de uitbreiding van het bezit. De gerenommeerde architect W. Dudok, die later het Hilversumse raadhuis bouwde, ontwierp een plan voor het Apollohuis, een grootsere, duurdere en luxueuzere versie van “Het Nieuwe Huis”. Dit plan werd echter tegen de zin van pionier Keegstra weggestemd. De pionierstijd was definitief voorbij.