gevel

Lidmaatschap

Vanwege de zeer grote belangstelling voor het lidmaatschap van "Samenwerking" bestaat er sinds 1995 een ledenstop. "Samenwerking" heeft op dit moment ruim 4000 leden. Het aantal woningzoekende leden is dusdanig groot dat het geruime tijd duurt voordat men aan een woning kan worden geholpen. 

Op bovenstaande regel wordt een beperkte uitzondering gemaakt. Kinderen van leden kunnen vanaf hun 18e jaar nog wel lid worden.

Alvorens wij de aanvraag voor het lidmaatschap van een kind in behandeling nemen, dient men een uittreksel uit het GBA te overleggen  waarop de namen van het kind en de ouder staan vermeld. Voor adoptiefkinderen is een bewijs van adoptie vereist.

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en staat daarom alleen geregistreerd op naam van de aanvrager.

Voor de aanvraag van het lidmaatschap zijn met ingang van 1 juli 2012 de volgende kosten verbonden:
 €   50,00   Entreegeld
    100,00   Aandeel
      30,00   Contributie voor het lopende boekjaar
€  180,00   Totaal
 
Overigens kan het bestuur, na overlijden van de partner, beslissen tot toekenning van het lidmaatschap. Dit verzoek moet dan wel ontvangen zijn binnen 6 maanden na overlijden en geldt dit niet voor kinderen. Kinderen kunnen alleen bij leven van de lid-ouder het lidmaatschap aanvragen.