gevel
Eeuwigdurende erfpacht voor Samenwerking?
28-6-2017

De gemeenteraad zal een dezer dagen instemmen met het voorstel van het College van B&W voor eeuwigdurende erfpacht. Tijdens de Algemene Vergadering van 19 juni jl. heeft directeur Evert Bartlema een toelichting gegeven op dit voorstel, alsmede op de consequenties daarvan voor Samenwerking. Ook gaat hij kort in op de inzet van het bestuur en de laatste reacties daarop vanuit de politiek. Klik hier voor zijn presentatie.

Lees meer
Column in Volkskrant over huisvesten statushouders
26-10-2016

In de Volkskrant van woensdag 25 oktober, staat een column van Margriet Oostveen met als titel: 'Hun Syriërs' over het door Samenwerking huisvesten van een drietal statushoudersgezinnen. Om de column te lezen klik op onderstaande link: http://www.volkskrant.nl/opinie/hoe-drie-syrische-gezinnen-in-het-hart-van-wit-privilege-belandden...

Lees meer
Bomen- en tuinenbeleid vastgesteld
12-10-2016

Ledenraad en bestuur hebben afgelopen maand een “tuinen- en bomenbeleid” vastgesteld. De meeste aspecten zijn niet nieuw en maken al onderdeel uit van de huidige manier van werken. Nieuw is wel dat diverse aspecten nu meer samenhangend zijn beschreven en benoemd. Voortaan zal consequent worden gewerkt op basis van de vastgestelde uitgan...

Lees meer
123