Bomen- en tuinenbeleid vastgesteld

Ledenraad en bestuur hebben afgelopen maand een “tuinen- en bomenbeleid” vastgesteld. De meeste aspecten zijn niet nieuw en maken al onderdeel uit van de huidige manier van werken. Nieuw is wel dat diverse aspecten nu meer samenhangend zijn beschreven en benoemd. Voortaan zal consequent worden gewerkt op basis van de vastgestelde uitgangs­punten.

Er zal nog een ‘publieksvriendelijke’ versie van het document worden gemaakt, die kan worden uitgereikt aan alle huurders met een tuin. Via deze link kunt u het vastgestelde document vast bekijken.