Brief van Samenwerking aan het College voor de rechten van de Mens

Klik hier voor de brief aan het College voor de Rechten van de Mens bestreffende het verzoek oordeel eigen handelen.