gevel

Eeuwigdurende erfpacht voor Samenwerking?

De gemeenteraad zal een dezer dagen instemmen met het voorstel van het College van B&W voor eeuwigdurende erfpacht. Tijdens de Algemene Vergadering van 19 juni jl. heeft directeur Evert Bartlema een toelichting gegeven op dit voorstel, alsmede op de consequenties daarvan voor Samenwerking. Ook gaat hij kort in op de inzet van het bestuur en de laatste reacties daarop vanuit de politiek. Klik hier voor zijn presentatie.