gevel

Eeuwigdurende erfpacht voor Samenwerking?

De gemeenteraad heeft op 28 juni jl. ingestemd met het voorstel van het College van B&W voor eeuwigdurende erfpacht. Wat dat voorstel globaal inhoudt en wat de consequenties kunnen zijn voor Samenwerking heeft directeur Evert Bartlema uiteengezet in een presentatie tijdens de Algemene Vergadering van jl. 19 juni. Ook gaat hij kort in op de inzet van het bestuur en de laatste reacties hierop vanuit de politiek. Klik hier voor zijn presentatie.