Nieuwe voorzitter per 13 maart 2017

Het bestuur heeft in zijn vergadering van afgelopen vrijdag 10 maart besloten de heer B.D. Meijer met ingang van 13 maart 2017 te benoemen tot voorzitter. Hij neemt per die datum de hamer over van de heer L.N.P.J. Delfgaauw. De heer Delfgaauw blijft algemeen lid van het bestuur, in het bijzonder belast met de onderwerpen onderhoud, Het Nieuwe Huis en erfpacht.