Onderhuur en overlast

Omdat we in toenemende mate signalen ontvangen dat door ons verhuurde woningen niet worden bewoond door de eigenlijke huurder, hebben we één van onze medewerkers aangesteld als contactpersoon voor dit soort zaken. Mocht u het vermoeden hebben dat een woning oneigenlijk wordt gebruikt of ondervindt u overlast van omwonenden, dan kunt u een e-mail sturen naar Madeleine Heidenrijk mheidenrijk@samenwerking.org. Uiteraard worden alle meldingen zorgvuldig en discreet behandeld.