gevel

Organisatie "Samenwerking"

Organisatie “Samenwerking” wordt bestuurd door een Pro Deo Bestuur bestaande uit vijf leden. Het Bestuur wordt gecontroleerd door een Ledenraad van 25 leden, waarvan het Bestuur deel uitmaakt. Leden van het Bestuur en de Ledenraad worden door en uit de leden van “Samenwerking” gekozen. Elk jaar treden 1 lid van het Bestuur en 4 leden van de Ledenraad af. Zij zijn terstond herkiesbaar. Het verenigingsbureau wordt geleid door een directeur, bijgestaan door een administratieve staf en een technische dienst.

Even voorstellen

Bestuur:
Berend Meijer, voorzitter
Rob Mommers, secretaris
Ewald van Wilsem, penningmeester
Edward Loos, algemeen lid
Lucas Delfgaauw, algemeen lid

Directeur: Evert Bartlema
Bureau: Jeroen Reuver (CdB), Ronald Looze, Madeleine Heidenrijk, Astrid Jiawan en Noëlle van den Heuvel
Technische dienst: Sven Hermens (HTD), Bram van Mansom en Piet de Reus
Hovenier: Evelien Jansen

De organisatie van "Samenwerking" ziet er in een organigram als volgt uit:

Organigram_2015
Klik op de afbeelding om deze te vergoten