gevel

Organisatie "Samenwerking"

"Samenwerking" is een coöperatieve woningvereniging in Amsterdam-Zuid. We verhuren ons eigen bezit, zo'n 900 woningen aan leden van "Samenwerking".

Organisatie
“Samenwerking” wordt bestuurd door een Pro Deo Bestuur bestaande uit vijf leden. Het Bestuur wordt gecontroleerd door een Ledenraad van 25 leden, waarvan het Bestuur deel uitmaakt. Het Bestuur en de Ledenraad zijn leden van de vereniging die door verkiezing door de leden van "Samenwerking" worden gekozen. Elk jaar treden één lid van het Bestuur en vier leden van de Ledenraad af. Zij zijn terstond herkiesbaar.  Het Bestuur wordt bijgestaan door het verenigingsbureau, bestaande uit een directeur die leiding geeft aan de administratieve- en technische staf van "Samenwerking". De werknemers van het verenigingsbureau zijn geen leden van "Samenwerking". 

Bestuur

Voorzitter Berend Meijer
Secretaris Rob Mommers
Peningmeester Ewald van Wilsem
Algemeen Lid Edward Loos
Algemeen Lid Lucas Delfgaauw

Verenigingsbureau

Directeur Evert Bartlema
Bureau Jeroen Reuver (CdB)
  Ronald Looze
  Madeleine Heidenrijk
  Astrid Jiawan
  Noëlle van den Heuvel
Technische Dienst Sven Hermens (HTD)
  Bram van Mansom
  Piet de Reus
Hovenier Evelien Jansen

De organisatie van "Samenwerking" ziet er in een organigram als volgt uit:

Afbeelding: Organisatie