Ik ben lid

Samenwerking heeft ruim 4000 leden, waarvan ongeveer een kwart ook bij ons woont. Leden ontvangen informatie over de vereniging; nemen deel aan de algemene vergadering; stemmen voor bestuur en ledenraad en kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Natuurlijk kunnen leden zich inschrijven voor een woning.