Verkiezingen 2024

Ik ben lid Verkiezingen Verkiezingen 2024
Verkiezingen 2024

Deze zomer zijn er weer verkiezingen voor het bestuur en de ledenraad. Er is voor het bestuur één vacature en voor de ledenraad vier.

Overweegt u om kandidaat te zijn? Voelt u zich betrokken bij onze coöperatieve vereniging? Denkt u graag mee over beleid voor behoud en verduurzaming van onze woningenen en over andere belangrijke vraagstukken voor Samenwerking? U kunt met vragen, of voor een oriënterend gesprek met de directeur, contact opnemen via verkiezingen@samenwerking.org.

Potentiële kandidaten voor het bestuur spreken - als zij hiermee instemmen - met het bestuur en de benoemingsadviescommissie (BAcie).

Wilt u iemand voordragen als kandidaat voor bestuur of ledenraad? Dit kan gemakkelijk en anoniem via deze link.

Klik hier voor het kandidaatstellingformulier
Klik hier voor het aangepaste reglement BAcie-vastgesteld in de ledenraadsvergadering van 23 april 2024
Klik hier voor de meest actuele profielschets ledenraadslid
Klik hier voor de meest actuele profielschets bestuurslid