Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging

”Samenwerking” B.A.

17-5-2019

Kort verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Op de druk bezochte buitengewone algemene ledenvergadering hebben de leden er in meerderheid voor gekozen om het kindlidmaatschap te behouden. De benodigde 75% voor een verankering van dit kindlidmaatschap in de statuten werd echter niet gehaald.

De vergadering werd bijeengeroepen door een initiatiefgroep, voorstanders van een voorkeursbehandeling voor kinderen van leden in de statuten. Het bestuur heeft hiertegen grote bezwaren. Er was een enorme opkomst. Circa 750 leden hebben de vergadering bezocht.

Bijzondere vergadering
Deze bijzondere vergadering was een belangrijk moment in een langer lopende discussie in onze vereniging over wie er lid kan worden. Beide partijen hebben tijdens de vergadering hun standpunt toegelicht. De indieners van het voorstel betoogden dat een kindlidmaatschap zorgt voor grotere cohesie en beter behoud van de monumentale woningen. Het bestuur deed een dringend beroep op de leden om te kiezen voor een coöperatie die open staat voor alle middeninkomens, ongeacht hun afkomst. Na beantwoording van de vragen uit de zaal, werd overgegaan tot de stemming. Deze werd nauwkeurig gecontroleerd door de notaris.

Voor behoud van het kindlidmaatschap werden 523 stemmen uitgebracht, tegen 213. Dit voorstel werd met 71% aangenomen.
De twee voorgestelde statutenwijzigingen om het kindlidmaatschap ook statutair vast te leggen behaalden 67,6% en 68,3% van de stemmen. Voor een statutenwijziging is 75% van de stemmen nodig. Kindlidmaatschap zal niet worden opgenomen in de statuten.

Hoe nu verder?
Het bestuur bedankt alle leden die bij de BALV aanwezig zijn geweest.
De uitslag van de stemming is voor het bestuur aanleiding om zich te beraden over het vervolg.
Het bestuur blijft zich inzetten om met de leden en ledenraad in gesprek te gaan over de toekomst van de vereniging.
Thema’s zoals de wijze van besluitvorming binnen de vereniging, erfpacht en verduurzaming staan de komende maanden op de agenda.

Terug naar overzicht