Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging

”Samenwerking” B.A.

19-9-2016

Ledenraad besluit: niet binnen vijf jaar verhuizen en geen maand huurvrijstelling meer

Ledenraad besluit: niet binnen 5 jaar intern verhuizen

De ledenraad heeft op 8 september jl. besloten om verhuizingen binnen de coöperatie binnen een termijn van vijf jaar niet langer toe te staan, tenzij met toestemming van het bestuur. Artikel 24 van het Huishoudelijk Reglement wordt hierop aangepast. Het bestuur zal criteria ontwikkelen die zij bij haar afweging in dergelijke gevallen zal betrekken.

Met dit besluit wordt feitelijk de situatie van vóór 2010 hersteld, toen deze bepaling al van kracht was. In de afgelopen jaren werd een boetebepaling gehanteerd om het aantal verhuizingen binnen de vereniging te beperken, maar de ledenraad heeft geconstateerd dat die bepaling niet erg effectief was.

Geen maand huurvrijstelling meer

Per 1 oktober 2016 vervalt de regeling die bepaalt dat alle huurders die intern verhuizen (ongeacht de termijn waarop) vrijstelling krijgen van een maand huur. Hiertoe wordt artikel 25 lid d van het Huishoudelijk Reglement geschrapt.

Volgens de ledenraad en het bestuur was dit een achterhaalde regeling; “Samen­werking” was nog zo’n beetje de enige verhuurder in den lande die deze regeling hanteerde. Met de afschaffing van deze regeling wordt op jaarbasis ca. € 10.000 aan huurderving vermeden.

Terug naar overzicht