Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging

”Samenwerking” B.A.

7-10-2021

Nieuw veiligheidsbeleid

Samenwerking heeft een nieuw veiligheidsbeleid. Daarin staan de regels en voorschriften die gelden voor brandveiligheid, rookmelders, vluchtroutes en dakbetreding. 

Het doel van brandveiligheidsvoorschriften is slachtoffers voorkomen en voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel of andere woning. Bewoners moeten een brand snel kunnen ontdekken en snel zonder hulp van de brandweer kunnen vluchten.  

De woningen van Samenwerking hebben een brandwerendheid van 20 minuten, passend bij bestaande bouw. De eisen bij nieuwbouw zijn echter strenger. Daarom verbetert Samenwerking bij iedere mutatie de brandwerendheid van wanden en plafonds.  

Rookmelders testen en schoonmaken 
Vanaf 1 juli 2022 moeten alle woningen voorzien zijn van één rookmelder per verdieping. Samenwerking gaat in kaart brengen in welke woningen nog rookmelders moeten worden geplaatst en zal hiervoor een afspraak maken met de bewoners. Rookmelders worden na tien jaar vervangen door Samenwerking, maar gedurende die periode is het de verantwoordelijkheid van de bewoners om de rookmelders te testen en schoon te maken. Testen moet 1 keer per maand gebeuren en schoonmaken 1 à 2 keer per jaar, met de stofzuiger. Bewoners krijgen hiervoor instructie op het moment dat de melders worden geplaatst. Heeft u al een rookmelder en kent u deze instructie niet? Neem dan contact op met het bureau (info@samenwerking.org). 

Trappenhuis hoort leeg 
Adviesbureau Nibag heeft drie verschillende soorten trappenhuizen getoetst op de wettelijke eisen die worden gesteld aan veiligheid. Een belangrijke wettelijke eis is dat de trappenhuizen leeg zijn. Bij brand mogen er geen obstakels zijn, waarover bewoners kunnen struikelen tijdens hun vlucht. In veel trappenhuizen staan echter spullen van bewoners, variërend van losse schoenen tot kasten, kledingrekken en andere objecten. Natuurlijk is het verleidelijk om de overloop van je trappenhuis te benutten als verlengstuk van je eigen woning. Maar het trappenhuis is een vluchtroute en moet daarom leeg zijn. Samenwerking komt hier op terug bij alle bewoners en roept iedereen op om spullen alvast weg te halen uit de trappenhuizen.  

Ga niet op het dak! 
Bij sommige wooncomplexen en woningen kunnen bewoners het dak betreden via een vrije toegang vanaf de berging of vanaf het balkon met een ladder.Onder bewoners leeft de gedachte dat het dak een vluchtroute is. Maar dit is niet het geval. De daken zijn veel te onveilig en bevatten veel obstakels. Bewoners moeten in geval van nood vluchten via het trappenhuis of binnen de woning blijven tot er hulp komt. Samenwerking gaat bewoners hierover nog verder informeren en zal waar nodig te toegang tot de daken afsluiten. 

Het volledige document over het veiligheidsbeleid is te vinden op het besloten deel van de website, bij Leden/Huurders > Regelingen & Documenten > Veiligheidsbeleid. 

Terug naar overzicht