Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging

”Samenwerking” B.A.

Lid worden van Samenwerking?

Kinderen van leden kunnen zich niet meer zelf aanmelden voor het lidmaatschap. Vanaf 15 februari 2022 nemen wij geen nieuwe aanvragen van kinderen van leden in behandeling. Inmiddels is er een nieuwe toelatingsregeling van kracht, die op het besloten deel van onze website wordt toegelicht aan onze leden. Klik hier voor de nieuwe toelatingsregeling.

Verwerking aanvragen kost tijd, graag uw geduld!

Wij realiseren ons dat het lang duurt voor u bericht van ons krijgt over uw lidmaatschapsaanvraag. Wij werken met een klein team en er is helaas weinig tijd beschikbaar om alle aanvragen te behandelen die voor de deadline van 15 februari 2022 bij ons binnenkwamen. Deze werkzaamheden komen bovenop onze gewone werkzaamheden. Bovendien is het aantal noodzakelijke handelingen voor de verwerking van de aanvragen, groter dan u misschien denkt. Wij vragen daarom uw geduld. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Daar kunt u van op aan!

Voor aanvragen van kinderen van leden, ingediend t/m 14 februari 2022, geldt:

  1. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze volledig is. Ontbreken er nog gegevens op het formulier of hebt u geen bewijsstuk aangeleverd, dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. U krijgt dan van ons bericht dat u de ontbrekende gegevens binnen twee maanden moet aanvullen. Doet u dit niet, dan vervalt uw aanvraag.
  2. Als uw aanvraag volledig is en u voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap, dan besluit het bestuur of u kunt worden toegelaten.
  3. Vervolgens ontvangt u van ons het bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. Pas nadat u het inschrijfgeld en de contributie hebt betaald, ontvangt u een lidmaatschapsnummer. 
  4. Let op! U ontvangt geen betalingsherinnering. Betaalt u niet, dan vervalt na twee maanden uw aanvraag.  
  5. Nadat u hebt voldaan aan uw betalingsverplichting, vragen we u om binnen drie maanden naar kantoor te komen om uw lidmaatschapsboekje op te halen en het ledenregister te tekenen. Daarmee is uw lidmaatschap bekrachtigd. Wij onderzoeken of we hiervoor in de toekomst een digitale mogelijkheid kunnen bieden. Zolang deze mogelijkheid er niet is, kunnen nieuwe leden die in het buitenland wonen, contact met ons opnemen om deze termijn te verlengen.
  6. Eenmaal lid, dan betaalt u jaarlijks contributie, bij voorkeur via een automatische incasso. Betaalt u niet, dan volgt royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Het betalen van contributie is een zogenaamde ‘brengplicht’. Dat wil zeggen dat het lid zelf verantwoordelijk is voor tijdige betaling. 
  7. Uiterlijk 1 juni van elk jaar ontvangen leden die hun jaarlijkse contributie nog niet hebben betaald, een herinnering. Op 1 september volgt voor leden die dan nog niet hebben betaald, een aanmaning. Hierin staat dat het lidmaatschap wordt beëindigd als niet wordt betaald, met een verwijzing naar de statuten. In oktober krijgt het bestuur een lijst voorgelegd met daarop de namen van leden die ook dan nog niet hebben betaald.  Op basis van een bestuursbesluit krijgen deze leden nog een kans om vóór 1 november te betalen. Gebeurt dit niet, dan worden die leden uit het lidmaatschap ontzet. Volgens de statuten is daarna beroep mogelijk bij ledenraad.