Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging

”Samenwerking” B.A.

Lid worden van Samenwerking?

Kinderen van leden kunnen zich (sinds 15 februari 2022) niet meer zelf aanmelden voor het lidmaatschap. Inmiddels is er een nieuwe toelatingsregeling van kracht, die op het besloten deel van onze website wordt toegelicht aan onze leden. Klik hier voor de nieuwe toelatingsregeling.

Voor aanvragen van kinderen van leden ingediend t/m 14 februari 2022, geldt:

  1. Uw aanvraag is alleen in behandeling genomen als deze volledig is. Ontbreken er nog gegevens op het formulier of hebt u geen bewijsstuk aangeleverd, dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. U heeft van ons bericht ontvangen dat u de ontbrekende gegevens binnen twee maanden moet aanvullen anders vervalt uw aanvraag.
  2. Als uw aanvraag volledig is en u voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap, dan besluit het bestuur of u kunt worden toegelaten.
  3. Vervolgens ontvangt u van ons het bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. Pas nadat u het inschrijfgeld en de contributie hebt betaald, ontvangt u een lidmaatschapsnummer. 
  4. Let op! U ontvangt geen betalingsherinnering. Betaalt u niet, dan vervalt na twee maanden uw aanvraag.  
  5. Nadat u hebt voldaan aan uw betalingsverplichting, vragen we u om binnen drie maanden naar kantoor te komen om uw lidmaatschapsboekje op te halen en het ledenregister te tekenen. Daarmee is uw lidmaatschap bekrachtigd. Wij onderzoeken of we hiervoor in de toekomst een digitale mogelijkheid kunnen bieden. Zolang deze mogelijkheid er niet is, kunnen nieuwe leden die in het buitenland wonen, contact met ons opnemen om deze termijn te verlengen.
  6. Eenmaal lid, dan betaalt u jaarlijks contributie, bij voorkeur via een automatische incasso. Betaalt u niet, dan volgt royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Het betalen van contributie is een zogenaamde ‘brengplicht’. Dat wil zeggen dat het lid zelf verantwoordelijk is voor tijdige betaling. 
  7. Uiterlijk 1 juni van elk jaar ontvangen leden die hun jaarlijkse contributie nog niet hebben betaald, een herinnering. Op 1 september volgt voor leden die dan nog niet hebben betaald, een aanmaning. Hierin staat dat het lidmaatschap wordt beëindigd als niet wordt betaald, met een verwijzing naar de statuten. In oktober krijgt het bestuur een lijst voorgelegd met daarop de namen van leden die ook dan nog niet hebben betaald.  Op basis van een bestuursbesluit krijgen deze leden nog een kans om vóór 1 november te betalen. Gebeurt dit niet, dan worden die leden uit het lidmaatschap ontzet. Volgens de statuten is daarna beroep mogelijk bij ledenraad.