Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging

”Samenwerking” B.A.

Lid worden van Samenwerking?

Kinderen van leden kunnen zich voorlopig niet meer aanmelden voor het lidmaatschap. Vanaf 15 februari 2022 nemen wij geen nieuwe aanvragen in behandeling totdat een nieuwe toelatingsregeling van kracht is. 

De nieuwe toelatingsregeling is nog niet af. Zodra overeenstemming hierover is bereikt in de ledenraad gaat deze gelden, zo nodig met terugwerkende kracht vanaf 15 februari 2022.Wij houden u hiervan op de hoogte. Onder de nieuwe toelatingsregeling zullen kinderen van leden (18+), maar ook anderen de kans krijgen om lid te worden.

Verwerking aanvragen kost tijd, graag uw geduld!

  • Hebt u een aanvraag ingediend en hiervan een bevestiging gekregen? Bel of mail hier dan alstublieft niet achteraan. U kunt erop vertrouwen dat uw aanvraag in behandeling is.
  • Hebt u het aanvraagformulier op tijd ingediend (uiterlijk 14 februari 2022) en nog geen bevestiging ontvangen? Graag uw geduld. De bevestiging volgt binnen drie weken.

De administratieve verwerking van alle aanvragen is in gang gezet, zowel van de wachtlijst tot 5 november 2021 als van de nieuwe aanvragen die zijn ingediend tussen 5 november 2021 en 14 februari 2022. Dit kost echter veel tijd! Wij verwachten hiervoor enkele maanden nodig te hebben. Wij behandelen alle aanvragen in de volgorde waarin zij bij ons zijn binnengekomen, te beginnen met de mensen op de wachtlijst en vervolgens de nieuwe aanvragen.     

Voor aanvragen van kinderen van leden, ingediend t/m 14 februari 2022, geldt:

  1. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze volledig is. Ontbreken er nog gegevens op het formulier of hebt u geen bewijsstuk aangeleverd, dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. U krijgt dan van ons bericht dat u de ontbrekende gegevens binnen twee maanden moet aanvullen. Doet u dit niet, dan vervalt uw aanvraag.
  2. Als uw aanvraag volledig is en u voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap, dat besluit het bestuur of u kunt worden toegelaten.
  3. Vervolgens ontvangt u van ons het bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. U krijgt een voorlopig lidmaatschapsnummer toegekend. Pas nadat u het inschrijfgeld en de contributie hebt betaald, ontvangt u uw (definitieve) lidmaatschapsnummer. 
  4. Let op! U ontvangt geen betalingsherinnering. Betaalt u niet, dan vervalt na twee maanden uw aanvraag.  
  5. Nadat u hebt voldaan aan uw betalingsverplichting, komt u binnen drie maanden naar kantoor om uw lidmaatschapsboekje op te halen en het ledenregister te tekenen. Daarmee is uw lidmaatschap bekrachtigd. Wij onderzoeken of we hiervoor in de toekomst een digitale mogelijkheid kunnen bieden. Zolang deze mogelijkheid er niet is, kunnen nieuwe leden die in het buitenland wonen, contact met ons opnemen om deze termijn te verlengen.
  6. Eenmaal lid, dan betaalt u jaarlijks contributie, bij voorkeur via een automatische incasso. Betaalt u niet, dan volgt royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Het betalen van contributie is een zogenaamde ‘brengplicht’. Dat wil zeggen dat het lid zelf verantwoordelijk is voor tijdige betaling. 
  7. Uiterlijk 1 juni van elk jaar ontvangen leden die hun jaarlijkse contributie nog niet hebben betaald, een herinnering. Op 1 september volgt voor leden die dan nog niet hebben betaald, een aanmaning. Hierin staat dat het lidmaatschap wordt beëindigd als niet wordt betaald, met een verwijzing naar de statuten. In oktober krijgt het bestuur een lijst voorgelegd met daarop de namen van leden die ook dan nog niet hebben betaald.  Op basis van een bestuursbesluit krijgen deze leden nog een kans om vóór 1 november te betalen. Gebeurt dit niet, dan worden die leden uit het lidmaatschap ontzet. Volgens de statuten is daarna beroep mogelijk bij ledenraad.