Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging

”Samenwerking” B.A.

Plattegrond

Nicolaas Maesbuurt
Het merendeel van het bezit van "Samenwerking" is gelegen in de Nicolaas Maesbuurt (Zuid Buitenveldert). Dit is een buurt met een hoog percentage particulier woningbezit. De buurt wordt begrensd door de Roelof Hartstraat, Hobbemakade, Reijnier Vinkeleskade, Cornelis Schuytstraat, J.J. Viottastraat, Emmastraat en De Lairessestraat.

Afbeelding: Plattegrond Samenwerking_2014
Plattegrond van het bezit van "Samenwerking"

Buurtregisseur

Wijkagent
De wijkagent, ook wel buurtregisseur, werkt onder meer samen met bewoners, woningcoöporatie "Samenwerking", Burenbemiddeling, Stadsdeel Zuid, schoolleidingen en Zorgsteunpunt. Een wijkagent is een ervaren politieagent, die een groot deel van de werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk of woonkern. Zij is 'oog en oor' van de politie en voor de bevolking het eerste aanspreekpunt. De wijkagent is verantwoordelijk voor alle politiezaken in de wijk, signaleert problemen en pakt deze aan. Daar richt zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook is het mogelijk voor de burgers om met initiatieven te komen om hun buurt beter te maken, hierdoor zal de sociale samenhang groeien. De buurtregisseur beoogt heel duidelijk en waar nodig streng doch rechtvaardig te zijn. Door zichtbaar aanwezig te zijn en voor bewoners aanspreekbaar te zijn, streeft buurtregisseur Smit ernaar om overlast terug te dringen en daar waar mogelijk uit te bannen. 

Burenoverlast? Los het samen op!
De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval. De oorzaak kan uiteenlopen van kleine irritaties tot een groot meningsverschil. Buurtbemiddeling kan bij conflicten bemiddelen. U kunt hen zonder tussenkomst van de politie benaderen. Samen met bemiddelaars en uw buren gaat u om tafel om het probleem op te lossen. 
In veel van die gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk om nog in redelijkheid met elkaar te praten. Het gevolg kan zijn dat de situatie steeds onprettiger wordt. Voorheen bemiddelde de politie of een woningcorporatie in deze conflicten. Sinds een aantal jaar geeft buurtbemiddeling daar invulling in. Buurtbemiddeling kan helpen om de verstoorde relatie met uw buren te herstellen. Buurtbemiddeling houdt in dat u samen met buurtbemiddelaars en uw buren om de tafel gaat zitten om onder deskundige begeleiding het probleem op te lossen.

Bemiddelaars zijn onafhankelijk
De buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk, kiezen geen partij en gaan vertrouwelijk om met de informatie. Er worden afspraken gemaakt over het verloop van het gesprek. Zij helpen u zoeken naar een oplossing. Als u het eens wordt over de oplossing worden er afspraken gemaakt. Beter Buren is de buurtbemiddelaar voor Amsterdam (uitgezonderd de stadsdelen Centrum en Zuideramstel), meer informatie is te vinden op hun website.

Contact
Linda Smit is de wijkagent voor de Nicolaas Measbuurt. Zij is bereikbaar via 0900-8844, via wijkteam Koninginneweg of in de wijk. U kunt ook een mail sturen naar linda.smit@politie.nl

Afbeelding: linda-smit